Anglès (4t a 6è) – Àbac

Aquesta activitat planteja l’aprenentatge de la llengua anglesa a través d’activitats dinàmiques i especialment lúdiques. Al llarg de l’activitat s’anirà aprofundint en els conceptes de la llengua (vocabulari, gramàtica, comprensió oral i escrita, etc.) a partir de material didàctic i joc simbòlic.

Durant tota l’activitat la llengua vehicular utilitzada per la comunicació serà l’anglès utilitzant diversos recursos comunicatius per assegurar la comprensió. El professorat que implementarà les sessions a més a més de ser especialistes en el món del lleure educatiu, la seva llengua materna serà l’anglès.

Objectius específics Anglès:

  • Fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de recursos lúdics.
  • Adquirir confiança per expressar-se en angles de forma fluida.
  • Treballar la gramàtica anglesa de forma pràctica utilitzant el recurs del diàleg, la lectura i l’escolta.
  • Estimular la confiança en un mateix, l’autoestima i la capacitat d’expressar les pròpies idees.
  • Treballar el respecta i l’escolta a la resta de membres del grup.