Escacs

El valor dels escacs (EDAMI)

Entre altres valors, la pràctica dels escacs potencia la memòria de l’alumne i la seva capacitat de concentració. A més, ajuda l’alumne a tenir una millor capacitat d’elecció entre diferents possibilitats en un moment determinat (“pla de joc”), i enforteix el pensament lògic i racional.
Com en d’altres esports i jocs, permet l’alumne entendre i posar a la pràctica valors com l’amistat i el respecte a l’adversari, a través de la bona educació i l’esportivitat (saber perdre i saber guanyar).

Objectius del curs

CONCEPTUALS
Aprendre la reglamentació bàsica del joc.
Assimilar el moviment correcte de totes les peces.
Diferenciar clarament els conceptes d’escac i mat.
Conèixer les formes d’escac i mat més habituals, així com les figures tàctiques elementals.
En els grups més avançats s’assimilaran conceptes d’estratègia, tàctica i finals.
PROCEDIMENTALS
Seguir les explicacions amb el tauler mural: partides, posicions didàctiques, problemes.
Utilització del llibre escolar d’escacs “Aprenem a pensar jugant”, llibre 1, 2 i 3, amb explicacions teòriques, pràctiques, exercicis, jocs i passatemps.
Treballar amb fitxes amb diagrames per reforçar els conceptes.
Jugar partides entre els alumnes, en modalitat normal, per grups de quatre o simultànies.
Participar en torneigs dins del grup i possibilitat de participar en competicions fora de l’escola.
ACTITUDINALS
Mostrar una actitud correcta i esportiva davant dels adversaris.
Adquirir capacitat de concentració davant de les pràctiques i les partides.
Fomentar la companyonia entre alumnes de diferents cursos.
Inculcar un respecte cap a les regles dels escacs i practicar el “joc net” (sense trampes).

Funcionament de les classes

DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS
El temps de classe se sol repartir en dues parts: una teòrica i una altra pràctica.Donem preferència a la part pràctica, que pot anar des de jugar partides entre els alumnes, fins a partides alumne-professor o fitxes de problemes sobre el tauler d’escacs. La part teòrica acostuma a desenvolupar-se en un tauler mural o bé amb ajuda d’ordinador i projector, on el monitor explica un tema nou o repassa un tema antic, i els alumnes desenvolupen el treball al llibre escolar “Aprenem a jugar pensant”.
ACTIVITATS ORDINÀRIES (DINS LA CLASSE)
Són les que es poden desenvolupar regularment durant el curs:
– Explicacions del professor: es tracta que siguin el més interactives possible, buscant la
participació de l’alumne.
– Partides amistoses: per practicar el que s’ha après, la millor manera sol ser jugar amb els companys..
– Llibre escolar: llibre 1, 2 i 3 del llibre escolar “Aprenem a pensar jugant”
– Fitxes diverses: des de problemes sobre un tauler fins a exercicis tipus passatemps, sempre amb alguna relació amb els escacs.
– Campionat de classe: durant un determinat període del curs, a criteri del professor, els alumnes juguen un campionat entre ells, del qual derivaran uns guanyadors a final de curs que obtindran un trofeu.
– Activitats alternatives amb el tauler: puntualment, es poden fer jocs utilitzant el mateix tauler d’escacs, com el gat i el ratolí, el “menja-menja” i altres variants dels escacs, o les dames.
– Informe personalitzat: A la fi de curs cada alumne rebrà un informe personalitzat i el resultat de un test de coneixements.
ACTIVITATS EXTRAÒRDINARIES (FORA DE LA CLASSE)
Algunes d’elles es poden fer ocasionalment en un altre espai de l’Escola o bé fora d’ella:
– Escacs i informàtica: si es disposa d’una aula amb connexió a Internet, es pot accedir a portals d’escacs especialment pensats per a escolars o bé utilitzar programes d’escacs d’ordinador.
– Vídeo: veure algun vídeo sobre escacs, o pel·lícules (o fragments d’elles) on els escacs siguin presents.
– Campionats escolars de Barcelona: a mig o llarg termini, un cop l’activitat s’hagi consolidat, els alumnes que tinguin més afició es poden inscriure a aquests Campionatsgestionats per el nostre Club EDAMI (inscrit a la Federació Catalana d’Escacs).
– En funció del nivell dels alumnes i les preferències del centre, organitzarem un torneig dins l’horari habitual de classe entre els/les alumnes d’escacs.
– Tots els alumnes podran participar al torneig i festa de fi de curs que tradicionalment organitza EDAMI al mes de Maig a la seu del Museu de la Ciència, a Cosmocaixa.